Att beställa

Kontakta oss på telefon, mail, via formulär eller besök vår arbetsplats vilket du hittar här.

För aktuella prisuppgifter se här. Vi kan gå igenom materialet och lämna offert. Under arbetet tar vi väl hand om materialet och förvarar detta i ett brandsäkert säkerhetsskåp.

När arbetet är utfört lämnar vi tillbaka materialet samt filer på det utförda arbetet till dig mot faktura. Vi behåller en kopia av dina filer under en viss tid, enligt överenskommelse. Under den tiden kan du beställa extra kopior.

Hämtning och lämning kan utföras inom Luleå kommun. För mer information kring detta kontakta oss.