Priser

  Startavgift / administrativ avgift
  Ingen fakturaavgift men om fakturan skickas som brev 20 kr, emballage 10 kr styck     
50 kr
Skanning (inklusive dammfilter, färgkorrigering)  
  Diabilder (från 2400 dpi) 7 kr/bild
  Fotonegativ (från 2400 dpi) 7 kr/bild
  Foto/Papperskopia (från 300 dpi) 7 kr/bild
  Manuell restaurering (exklusive skanning)  
  Minimiavgift 70 kr/bild
  Vi lämnar offert efter genomgång av materialet.  
  Utskrift på matt papper  
  A6 (105 mm × 148 mm) 25 kr
  A5 (148 mm × 210 mm) 40 kr
  A4 (210 mm × 297 mm) 60 kr
  A3 (297 mm × 420 mm) 130 kr
  A3+ (329 mm × 483 mm) 160 kr
  Utskrift på halvblankt papper  
  A6 (105 mm × 148 mm) 30 kr
  A5 (148 mm × 210 mm) 60 kr
  A4 (210 mm × 297 mm) 100 kr
  A3 (297 mm × 420 mm) 170 kr
  A3+ (329 mm × 483 mm) 190 kr
  Utskrift på blankt papper  
  (100 mm x 150 mm) eller A6 (105 mm x 148 mm) 35 kr
  (130 mm x 180 mm) eller A5 (148 mm × 210 mm) 60 kr
  A4 (210 mm × 297 mm) 100 kr
  A3 (297 mm × 420 mm) 170 kr
  Leverans  
  Inklusive DVD-skiva med fodral 60 kr
  Inklusive USB-minne 16 GB 120 kr
  Inklusive USB-minne 32 GB 220 kr
  Nedladdningsbara filer via Google Drive 50 kr
  Filerna sparas i jpeg-format som standard  
  Digitalisering av 8 mm smalfilm, VHS, ljudkassett   
 Digitalisering av VHS, VHS-C, Hi8, Video8, MiniDV                             50 kr per påbörjad halvtimme
  8 mm smalfilm                                                                                                     30 kr per påbörjad minut
  Digitalisering av ljudkassettband                                                           50 kr per påbörjad halvtimme

Observera att USB-minnen måste vara i obruten förpackning om ni vill använda ett eget. Detta pga vår IT-säkerhet.

Alla priser inklusive moms.